Evren ve Dünya

Dünya’da Kaç Tane Dil Var?

Dil Nedir?

İnsanların yaşamak için yemeye, içmeye, dinlenmeye, barınmaya ihtiyacı varsa duygu ve düşüncelerine anlatmak ve karşılıklı iletişim kurmak için de dile ihtiyacı vardır. İnsanoğlunun tarihsel gelişimine baktığımızda yaratılışından günümüze kadar iletişim kurma ve anlaşmaya eğilimi vardır. İnsanın doğasında konuşmak vardır. Bu sebeplerden dolayı dünyada sayısız dil vardır.

Birbirine coğrafi olarak benzeyen toplumların dil yapısı da birbirlerine benzer hatta dildeki bazı kelimeler birbirinin aynısıdır. Bu kelime benzerliği topluma has ürünlerin başka toplumlara geçmesiyle isminin aynı kalmasından dolayı da olabilir. Mesela bütün dünyanın ayrana ayran demesi gibi.

Dillerde her ne kadar benzerlikler olsa da bir dilde kelime olup da, diğer dünya dillerinde o kelimenin karşılığı hiç olmayabilir. Mesela Almanca’da “Fernweh” kelimesinin anlamı “daha önce hiç bulunulmayan bir yer için sıla hasreti hissetmek”, ama Türkçe’de bu anlamı karşılayacak bir kelime bulunmuyor.

Diller Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Bu gün konuşulan dillerin bir çoğu gelişmemiş dillerdir. Her miller farklı yaşayış tarzlarına göre dillerini şekillendirmiş ve birbirinden uzak yaşayan her toplumun farklı bir dili olmuştur. Fark ettiyseniz bir coğrafyada konuşulan dil ve o coğrafyada yaşayan insanların karakterleri birbirine çok benzer.

Dillerin tarihsel gelişim süreci ve nasıl ortaya çıktığı hakkında farklı fikirler vardır. Bazı bilim adamları ve araştırmacılar dünyadaki dillerin tek bir kaynaktan çıktığını ortaya atsa da dillerin kaynaklarının farklı olduğunu savunanlar da vardır.

Dillerin nasıl ortaya çıktığını araştıran bilim insanları farklı farklı kuramlar ortaya atmıştır. Bu dil kuramlarından en bilinenleri yansıma kuramı,  iş kuramı, güneş-dil kuramı‘dır.

Dünya’daki Dil Sayısı

Dünya’da kaç tane dil var? sorusunun cevabı tam olarak kesin olmasa da  2500-6000 arasında bir dil varlığından söz edilebilir. Lehçe-ağız-şive ayrımının tam olarak yapılamamasından ve bazı toplumların hiç yazıya geçirilmemiş dilleri olduğundan dolayı dünyada kaç tane dil olduğu tam olarak bilinememektedir.

Dillerin Alt Dalları Nelerdir?

Lehçe, Şive, Ağız olarak dilin alt dallarını ayırabiliriz.

  • Lehçe: Bilinmeyen bir tarih sürecinde ana dilden tam olarak ayrışmasa da uzaklaşarak ses, biçim ve yapı olarak ana dilden biraz farklılık gösteren dil alt dalına lehçe adı verilir. Örnek olarak; Türk dili için: Çuvaşça, Yakutça. Bir dilin lehçeleri tarihsel gelişime göre farklı dillere dönüşme şansı vardır.
  • Şive: Bir dilin konuşulduğu coğrafyadaki bölgelere göre farklılık göstermesi, kelimelerin ağızdan çıkış şeklinin farklılaşmasıdır. Örnek; Türkmen Türkçesi, Azeri Türkçesi, Türkiye Türkçesi. Yazı dilindeki ayrılıkların çok değişmesi, farklı bölgelerdeki kültür değişmeleri şiveleri lehçelere kolaylıkla dönüştürebilir.
  • Ağız: Bir şive içerisinde konuşma tarzının farklılık göstermesidir. Örneğin Çorum ağzı, Antep ağzı, Trakya ağzı, Erzurum ağzı, Konya ağzı gibi.

Dünyadaki En Eski Dil

Dünyadaki diller hakkında hiç şüphesiz en çok sorulan sorular arasında bulunan “Dünyadaki İlk Dil Hangisidir?” sorusu olmuştur. Bu sorunun cevabı tam olarak bilinmese de değişik fikirler ortaya atılmıştır.

Dünyadaki en eski dili kesin olarak bilmek için öncelikle “Günümüzde hâlâ konuşulan en eski dil hangisidir?”, “En eski yazılı kaynaklar hangi dile aittir.” ve “Belgelenen en eski dil hangisidir?”  sorularına cevap vermemiz gerekmektedir.

Bilim adamlarının kanılarına göre dünyada konuşulan en eski dil Sümercedir. Ancak dünyanın bir yerinde Sümerce konuşuluyorken başka bir coğrafyada başka bir dil konuşulmuyor muydu? Tabi ki konuşuluyordu ancak günümüze ulaşmış en eski yazılı kaynaklar Sümerce olduğu için dünyanın en eski dili olarak da Sümerce kabul ediliyor.

Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerine bakmamız için öncelikler “Türkçe dilinin özellikleri nelerdir?” ,”Türkçenin tarihsel gelişimi nasıl olmuştur?” ve “Türkçe hangi ülkelerde konuşuluyor” sorularının cevaplarını vermemiz gerekiyor.

Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Bu yönüyle konuşma ve öğrenme açısından dünyadaki en kolay dillerden birisidir.

İlk Türkçenin ortaya çıkış süreci bilinmese de 6.yüzyıl başlarından itibaren hızlı bir gelişim gösterdiği bilinmektedir. Türkçe, farklı coğrafyalarda konuşulan çok geniş bir dildir. Türkçe konuşan insan sayısı ise 100 milyon civarında.

Dillerin Kelime Sayıları

Dillerdeki kelime sayıları çok farklılık göstermektedir. Dünyanın en zengin dili hangisi? sorusunun tam bir cevabı olmasa da dillerdeki kelime sayıları şu şekildedir.

  • Türkçe 111 bin
  • İngilizce 400 bin
  • Almanca 500 bin
  • Fransızca 600 bin
  • Rusça 1.1 milyon
  • Ukraynaca 1.3 milyon
  • Arapça 1.5 milyon

Ama bu sayılar tam olarak dillerdeki kelime sayısını yansıtmasa da kullanılan ve günlük hayatta tüketilebilir kelimeleri gösteren sayılar olabilir.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı