Eğitim BilimleriKpssÖğretim İlke Ve YöntemleriUncategorized

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Temel Kavramlar

Bu yazımızda öğretim yöntem ve teknikleri dersindeki temel kavramları ele alacağız. Konu anlatımını ve sizlerin daha kolay kavraması açısından tablo şeklinde de ele alacağız. kpss öyt temel kavramlar konusunda Detaylı ve akılda kalıcı bir anlatım yapılmıştır.

  • 1. Yaklaşım/Model
  • 2. Strateji
  • 3.Yöntem
  • 4.Teknik
  • 5. Taktik

Başlıklarının ne olduğunu ve bize ne anlatmak istediğini bilmek, Öyt dersinin en olmazsa olmazıdır.

Kpss öyt temel kavramlar konu anlatımı

1. Yaklaşım/Model:

Öğretimin temelini oluşturan temel felsefeyi açıklayan genel bir kavramdır. Yaklaşım/model öğretimin nasıl olması gerektiği hakkında öğrenme kuramlarını temele alarak açıklar. Öğretim yaklaşımlarının sayısı oldukça fazladır. Örneğin; yapılandırmacılık, tam öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme ve yaşam boyu öğrenme birer yaklaşımdır.

2. Strateji:

Amaçlara ulaşmayı hedefleyen ve öğrenme ve öğretim yönteminin seçimine yön veren genel bir plan ve tasarımdır. Öğretim stratejisi bir yandan işlenecek dersin genel bir hattını çizerken bir yandan da ders esnasında öğretmen ve öğrencilerin hangi rollerde olacağını belirler. Öğretim stratejileri üç tanedir; Sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim ve araştırma-inceleme yoluyla öğretim.

3. Yöntem:

Dersteki Amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen sistemli yoldur. Öğrenme hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla öğretim stratejisine uygun şekilde kullanılan bir öğretme yoludur. Öğretim yöntemleri beş tanedir: Tartışma, anlatım, örnek olay, problem çözme ve gösterip yaptırma. kpss öyt temel kavramlar yöntem bu kadar.

4. Teknik:

Bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma şekli ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin tamamıdır. Teknikler, öğretme şeklini ve yöntemini uygulamaktır. Öğretim tekniklerinin sayısı çoktur. Siz de yeni teknikler geliştirebilirsiniz. Çünkü dersi farklı tekniklerle işlemek önemlidir. Örneğin; istasyon, soru-cevap, görüş geliştirme, drama, benzetim ve beyin fırtınası birer tekniktir.

5. Taktik:

Öğrenmenin nasıl gerçekleştirileceğini anlatan izlediğiniz yoldur. Çevre koşulları üzerine kurulmuş planlı, ayrıntılı ve özel bir eylem planıdır. Örneğin, öğrencilerinin düşünme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmenin beyin fırtınası, görüş geliştirme ve altı şapkalı düşünme gibi teknikleri kullanmaya karar vermesi birer taktiktir. Seçilen taktikler öğretmenden öğretmene farklılık gösterebilir.

Temel Kavramlar Karşılaştırılması

kpss öyt temel kavramlar konusunun tablo yolu ile karşılaştırmasını aşağıda bulabilirsiniz. Akılda kalıcı olması için karşılaştırılmalı çalışmanız daha iyi olacaktır.

TEMEL KAVRAMAÇIKLAMASIÖRNEĞİ
Yaklaşım/Model Öğretimin temelini oluşturan genel bir kavramdır. yapılandırmacılık, tam öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme
Strateji Amaçlara ulaşmayı hedefleyen ve öğrenme ve öğretim yönteminin seçimine yön veren genel bir plan ve tasarımdır. Sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim ve araştırma-inceleme yoluyla öğretim
Yöntem Dersteki Amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen sistemli yoldur. Tartışma, anlatım, örnek olay
Teknik Bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma şekli ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin tamamıdır. istasyon, soru-cevap, görüş geliştirme
Taktik Öğrenmenin nasıl gerçekleştirileceğini anlatan izlediğiniz yoldur. Sizin dersi nasıl işleyeceğinizi planlamanızdır.

Örnek Soru 1

Bir dersin;

• genel çerçevesinin çizilmesinde,

• öğrenci ve öğretmen rollerinin belirlenmesinde

• amacın gerçekleştirilmesine yönelik işlemlerin belirlenmesinde

aşağıdakilerden hangisi temel belirleyicidir?

A) Değerlendirmenin amacı B) Dersin gün içindeki saati C) Okulun sosyoekonomik şartları D) Öğretim stratejisi E) Yıllık çalışma planı

Çözüm: Öğretim stratejisi, dersin kazanımlarına ulaşmak için izlenen genel yoldur. Yani o günkü ders ya da ders saatlerinin işlenişindeki genel çerçeveyi belirler. Ayrıca öğretim stratejisi, öğretmen ve öğrencilerin dersteki rollerini belirler. Örneğin sunuş yolu stratejisinde öğretmen aktif, organize edici ve aktarıcı, öğrenciler alıcı rolündeyken, buluş yolu stratejisinde öğretmen rehber, öğrenciler aktif öğrenici rolündedir. Tüm bunlarla birlikte öğretim stratejisi, amacın gerçekleştirilmesine yönelik yöntem, teknik ve araç-gereçlerin belirlenmesine yön verir. Örneğin sunuş yolu stratejisi kullanılacaksa beraberinde anlatım yöntemi, soru-cevap tekniği ve kavram haritası kullanılabilir. Cevap D

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı