Etkili Öğretim Modeli (Slavin)

Etkili Öğretim Modeli eğitim bilimleri öyt dersine ait öğretim modellerinden birisidir. Slavin’in geliştirdiği etkili öğretim modeli öğrenme düzeyini etkileyen değişkenlerin çözümlenmesi yoluyla, öğrenme başarısının arttırılabileceği düşüncesine dayanan bir öğrenme modelidir. Okulda öğrenme modelinde anlatıldığı gibi etkili öğretim modelinde de temel ögelere ve değişkenlere sahiptir.

Bu modele göre, öğrenmede etkili olan faktörler şunlardır:

  1. Öğretimin niteliği: Öğretim yaşantısının öğrenciler için anlamlı olması, kalıcı ve etkin bir öğrenme için ön koşuldur. Öğrencilerin ön öğrenme düzeyleri ile yeni bilgiler arasında anlamlı ilişkiler kurulmalı, uygun ipuçları ve işaretler kullanılarak ders öğrenci için çekici hale getirilmelidir.
  2. Öğretim düzeyinin uygunluğu: Öğretim süreci, farklı düzeydeki öğrencilere uygun olmalıdır. Yani öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar öğrenimin kalitesini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu amaçla çok yönlü öğretme-öğrenme etkinliklerine başvurulmalıdır.
  3. Teşvik edici olma (Güdülenme): Bir diğer anlamı teşvik olan güdülenme öğrencilerin öğrenmeye olan merak ve heyecanını uyandırma amacıyla öğretmenlerin başvurması gereken yöntemlerin en başında gelir. Öğretim süreci öğrencide öğrenmeye yönelik istek uyandırmalıdır. Bunu sağlamanın yolu öğrenilecek bilgilerin yaşamsal öneminin öğrencilerde oluşturulmasıdır.
  4. Zaman: Öğretmenin öğretime ayırdığı zaman ve öğrencinin öğrenmeye ayırdığı zaman yeterli olmalıdır. Kpss öyt dersi etkili öğretim modelinde son değişken olan zaman yeterli zamanın öğrenciye verilmesi gerektiğini söyler.

Öğrenciye fazla zaman verilmesi, fazla öğrenme demek değildir.

Etkili ve verimli bir öğretimin gerçekleşmesi için zamanın verimli bir şekilde kullanılması önemlidir. Öğrencilerin öğretim yaşantılarına aktif bir biçimde katılmaları ve zaman kayıplarına, sınıfta sorunların oluşmasına karşı da etkili bir çözümdür.

Kpss eğitim bilimleri derslerinden Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersine ait Etkili Öğretim Modeli ve bu modele ait kavramların konu anlatımı tamamlandı. Bir sonraki kpss öğretim yöntem ve teknikleri konusu Temel Öğretme Modeli (Glasser)olacaktır.

İlginizi Çekebilir!  Kavram Haritaları

Takıldığınız yerleri yorum kısmında sorabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir