AKTİF (ETKİN) ÖĞRENME MODELİ

Önceki konumuzda Öğretim Durumları Modeli’ni incelemiştik. Şimdiki konumuzda ise kpss öğretim yöntem ve teknikleri dersinden Etkin (Aktif) Öğrenme Modelini anlatacağız.

Etkin öğretim modeli kpss eğitim bilimleri öyt dersine ait öğretim modellerinden birisidir. Günümüzde de sıklıkla başvurulan bir modeldir.

Öğrencinin yaparak ve yaşayarak öğrenmesine dayalıdır. Bunun için öğrenci merkezli bir eğitim ortamı düzenlenmeli ve öğrencinin yaşantılarını, tecrübelerini öğrenme için kullanabilmesi ve yeni tecrübeler edinebilmesi sağlanmalıdır. Böyle bir eğitim durumu için çeşitli materyallerin kullanımı sağlanmalıdır. Öğrencilerin projeler hazırlaması, araştırmalar yapması, bilimsel yöntem basamaklarını kullanması oldukça önemlidir. Yani öğrenciler bir nevi kendi kendine öğrenmelilerdir. Öğretmen ise öğrencilere rehberlik eder. Öğrencilerde;

 • Özdüzenleme
 • Kendini gösterme
 • Araştırma yapma
 • Problem çözme
 • Sorgulama
 • Kendini geliştirme
 • Sorumluluk alma
 • İşbirlikli çalışma
 • Merak ve kuşkulanma gibi özelliklerin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine odaklanır.

Soruda dersin planlanmasından, değerlendirilmesine kadar her şeyi öğretmen rehberliğindeki öğrenciler yapıyorsa cevap aktif öğrenmedir.

Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem teknikleri dersine ait etkin aktif öğrenme modelinin özellikleri şunlardır;

 • Birey kendi öğrenmesinden sorumludur.
 • Ezber değil, üst düzey bilişsel kazanımlara yönelik etkinlikler yapılır.
 • Yaparak yaşayarak öğrenmedir.
 • Kendi öğrenmeleri hakkında söz sahibi olan kişinin güdülenmesi temel alınır.

Aktif öğrenme modeli kişinin yaşam boyu öğrenmesinin temelidir. Çünkü aktif öğrenme modeli uygulanan sınıflarda enerji, öz denetim, güven, gruba ait olma, duyarlı olma ve kendi başarısını gözleme gibi beceriler kendiliğinden gelişir.

Öğrenci;

 • Hedefleri belirler.(Projede bile öğretmen öğrenci belirliyordu)
 • Bilgi kaynaklarına ulaşır.
 • Uygulamaları değerlendirip geliştirir.
 • Kendine uygun yöntem teknik seçip stil geliştirir.
 • Kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alır.
 • Çoğunlukla sarmal program yaklaşımı kullanılır.
 • Öğrenci bilgiyi kendi elde etmeye yönelik koşulları oluşturur.Bilgiyi arayıp kendi bulur, düzenler, özümser ve değerlendirir. Yani Aktif’tir.
 • Aktif öğrenme modeli bireysel etkinlikle başlar ve grup etkinliği şeklinde devam eder ve tüm sınıfın birlikte çalışmasıyla sonlanır.
 • Metabilişsel(Bireyin öğrenmeyi öğrenmesidir.) düşünmeyi kullanır.
İlginizi Çekebilir!  Öğretim Yöntem ve Teknikleri Temel Kavramlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir