İşbirliğine Dayalı Öğrenme

Önceki konumuzda Etkin (Aktif) Öğrenme Modeli’ni incelemiştik. Şimdiki yazımızda ise kpss öyt dersi konularından İşbirliğine Dayalı Öğrenme (Kubaşık, İşbirlikli) Modelini anlatacağız.

İşbirlikli veya işbirliğine dayalı öğrenme burada da anlattığı gibi kelime anlamı beraber öğrenme durumudur.

Bu teknik John Dewey’in, bütün öğrencilerin her türlü sorumluluğu sırayla üstlenebildiği demokratik bir eğitim ortamı olmasına yönelik çalışmalarına dayalıdır. Böyle bir eğitim ortamında büyüyen ve gelişen çocuklar, demokratik bir toplumun da temellerini atarlar.

Bu tekniğe göre, kişiler 4 ya da 6 kişilik gruplara ayrılırlar.

Öğrencileri gruplara ayırırken, öğrenci profillerine göre (başarı, cinsiyet, derse ilgi gibi) karışık bir yapıda olan grupların olmasına dikkat edilmelidir.

Etkinlikler tamamlandıktan sonra öğrencilerin aldıkları bireysel puanların ortalaması alınarak grup puanı çıkarılır ve grup puanı, öğrencilerin her birinin puanı olarak kabul edilir. Bu sayede olumlu bir grup bağlılığı da oluşur. Bu durumda, puanı yüksek olan kişiler, puanı düşük olan kişileri çalışmaya itecek ve ortalamayı düşürmemelerini sağlayacaklardır.

İşbirliğine dayalı (Kubaşık) öğrenme esas amaç öğrencilerin işbirliği, sorumluluk, paylaşma gibi) duyuşsal özelliklerini geliştirmeyi sağlamaktır. Grupların birbirleri ile yarışmaları istenmez, ama gruplar arasında doğal olarak bir rekabet oluşabilir.

İşbirlikli Öğrenmenin İlkeleri

 • Grup karışık özellikteki kişilerden oluşmalıdır. Bu sayede gruptaki kişiler birbirlerinden öğrenirler.
 • Anı gruptaki kişiler arasında yarış yoktur. Yarış ve rekabet ortamı gruplar arasında da istenmez sadece kendiliğinden bir rekabet ortamı oluşabilir.
 • Başarı ve başarısızlık tüm grup üyeleri tarafından paylaşılır. Yani eşit sorumluluk vardır.
 • Öğretmen bu modelde bir rehber konumunda bulunur.
 • Paylaşılmış bir liderlik vardır.
 • Öğrencilere toplumsal alandaki değerlerin kazandırılmasında etkili bir tekniktir.
 • Kubaşık öğrenmede her kişi birbirinin öğrenmesinden sorumludur.
 • Gruptaki en pasif kişiler bile gruba bir şeyler katabilir, grubun başarısına katkı sağlayabilir.
 • 2 – 6 kişilik öğrenme grupları bu teknik için ideal sayılardır.
 • Bu tekniğin ne önemli amacı öğrencilere toplumsal beceriler kazandırılmaya çalışılmasıdır.
İlginizi Çekebilir!  Öğretim Stratejileri Nedir?

İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Koşulları

İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Olumlu Bir Bağlılığın Gelişmesi

Bu teknikte öğrenciler, grubun başarısını kendi başarısı, kendi başarını da grubun başarısı olarak algılayabilmelidir. Kubaşık öğrenmenin en önemli kavramı bu maddedir.

Öğrencilerin Yüz Yüze Etkileşimi

İşbirliğine dayalı öğrenme kpss sınavında en önemli konulardan olan işbirlikli öğrenmeninen önemli bir maddeside yüz yüze etkileşimdir. Öğrencilerin başarı için birbirlerinin çalışmalarına yardım etmesi, birbirlerini istekli hale getirmeleri yani güdülemeleri, birbirlerine yardım etmeleri gibi benzer biçimde aktiviteleri kapsamaktadır.

Öğrencilerin Kendi Sorumlulukları ve Kişilerin Değerlendirilebilmesi

Gruptaki kişiler kendi öz yetenekleri ve becerebilme kapasitelerine göre gruba katkı sağlamalılardır. Bu algı öğrencilerde sorumluluk bilincini de güçlendirir.

Grupların Değerlendirilmesi

İşbirliğine dayalı öğrenme de gruptaki kişilerin kendilerini sürekli değerlendirebilmesine imkan sağlayacak imkanın verilmesidir.

Toplumsal Yetenekler

Gruptaki kişilerin birbirini tanımaları ve birbirlerine koşulsuz güvenmeleri, birbirlerinden çekinmeden konuşmaya geçebilmeleri, birbirlerini kabul etmeleri ve grup arkadaşı olarak görebilmeleri, aralarında problem çıkarsa yapıcı bir şekilde bunları çözeme kavuşturulabilmeleri açısından sosyal beceriler önemli bir yer tutmaktadır.

Eşit Başarı Durumu

Gruptaki her kişiye becerisi ölçüsünde yapabileceği görevler verilmesi, gruba yeteneği ölçüsünde katkı sağlaması ve gruba katkı sağlamasıdır.

İşbirliğine Dayalı Öğrenme Özellikleri

 • Kişiler grup içinde isteklidir ve öğrenciler dikkatlidir.
 • Grubun başarılı ve başarısız olma durumu tüm kişiler tarafından paylaşılır.
 • Duygu ve psikososyal yönlerden gelişimi sağlar.
 • Bu teknik öğrencilere işbirliğinin yanı sıra sorumluluk duygusu da kazandırmayı amaçlar.
 • Başarısı düşük olan ve öğrenmesi yavaş olan kişiler de sürece katkı sağlar.
 • Grup içinde bir görev dağılımı vardır.
 • Ortak hareket etmenin yani işbirliğinin yanısıra bireysel çaba da vardır.
 • Kişilerin birbirinden öğrenme süreci çalışır.
 • Bencillik yerine biz olma duygusu vardır.
 • Süreç sonundaki değerlendirmelerde hem kişisel hem de genel grup başarısının değerlendirilmesi yapılır.

İşbirliğine Dayalı Öğrenme Türleri

1-) Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniği

Gruptaki kişiler birlikte çalışıp, birlikte bir şeyler yaparken öğrenir. Grup üyeleri bireysel olarak değerlendirilir. Aritmetik ortalama, grup ortalaması notu alınır.

2-) Ayrılıp Birleştirme Tekniği (Jiqsaw)

En çok kullanılan ve en güçlü tekniktir.

 1. Ders veya konu kısımlara bölünür, her bölüm bir öğrenciye verilir.
 2. Her gruptan aynı bölümü alan öğrenciler bir araya gelerek uzman grupları oluşturur. Uzman gruplar konuyu derin bir şekilde inceler ve öğrenirler.
 3. Konu bölümleri hakkında uzman olan öğrenciler kendi gruplarına geri dönerler ve grup arkadaşlarının öğrenmesinden sorumlu olurlar.
 4. Kişiler sadece kendi bölümlerinden değil tüm bölümlerden sınav olurlar.
 5. Öğrenciler değerlendirilirken grupların başarısı da değerlendirilir.
İlginizi Çekebilir!  Beyin Temelli Öğrenme Kpss (Hebb)

3’üncü adımdan sonra tekrar uzman kişiler bir araya gelip sonra tekrar gruplarına dönerlerse o zaman tekniğin adı “Jigsaw 2” olur.

3-) Takım Destekli Bireyselleştirme

Her öğrencinin bir eşi vardır.Eşler birbirinin öğrenmesinden sorumlu tutulurlar.

 • Gruplar karmaşık bir yapıda yani heterojendir.
 • Her kişi kendi seçtiği bir arkadaşıyla çalışabilir. Eşleşen öğrenciler o gün ne yapıldıysa çalışmalar, ödevler ya da test kağıtlarını değerlendirir.
 • Öğretmen süreçte rehber konumunda işleyişi kontrol eder. Akran öğretimi olması için daha çok matematik öğretiminde kullanılır.
 • Her hafta durum değerlendirmesi yapılır.

4-) Takım, Oyun, Turnuva

Dersi işleyen öğretmenin bir iki ders işledikten sonra önceden gruplara ayrılmış (işbirlikli öğrenme tekniği için oluşturulmuş gruplar) kişilere, öğretmenin işlediği dersle ilgili çalışma kağıtlarının verilmesi ve öğrencilerin kendi kubaşık öğrenme gruplarında bu çalışmalar hakkında tekrar yapmalarını sağlayan, böylece derslerle ilgili öğrenmelerini pekiştirdikleri bir yöntemdir.

5-) Karşılıklı Sorgulama Tekniği

Bu teknikte kullanılan soruları öğrenciler kendileri hazırlar.

Öğretmen konuyu anlattıktan sonra sınıfı karışık gruplara ayırır. Her kubaşık grup konuyla ilgili açık uçlu sorular hazırlar, bu soruların sayısı öğretmen tarafından sınırlandırılabilir. Soruları birbirlerine sorarlar ve cevap verirler. Öğretmen soru hazırlama sürecinde öğrencilere yardımcı olabilir.Son aşamada ise verilen cevaplar tüm sınıfla beraber tartışılır.

6-) Düşün, Eşleş, Paylaş

Bir ders ya da konu hakkında, öğrenciler önce bireysel olarak çalışırlar ve konu herkes tarafından ayrıntılarıyla incelenir. Daha sonra kişiler birbirleriyle eşleşerek konuyu inceler. Son olarak öğrencilerin ulaştığı sonuçlar sınıfa sunulur ve sınıfça paylaşılır.

7-) Birlikte Öğrenme

Birbirlerine benzeyen kişilerden oluşan homojen grup var.

Öğrenciler aynı becerilerde olabilir ama cinsiyet ve başarı farklı da olabilir.

 • Yöntemin amacı, öğrencilerin yetenekli – güçlü oldukları tarafları tespit edip geliştirmektir.
 • Gruptaki herkes aynı puanı alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Eğitim Bilimleri, Kpss, Öğretim İlke Ve Yöntemleri
bütünleştirici öğrenme modeli
AKTİF (ETKİN) ÖĞRENME MODELİ

Etkin öğretim modeli kpss eğitim...

gagne öğretim durumları
Gagne Öğretim Durumları Modeli

Öğretim Etkinlikleri Modeli Gagne’nin bilişsel...

Kapat
apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir