Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşım

Kpss derslerinde önceki yazımızda “Beyin Temelli Öğrenme” konusunu incelemiştik. Yapılandırmacı yaklaşım insanların nasıl öğrendiğini anlamaya ve anlatmaya çalışır. Öğrenmeyi aktif ve yaşam boyu ilerleyen bir süreç olarak görür. Bireylerin fiziksel ve sosyal çevreleriyle bilginin öğrenci tarafından yeniden yapılandırması ile öğrenmenin gerçekleştiği görüşünü savunur. Öyt dersindeki önemli konulardan bir tanesidir. Yapılandırma öğrenme yaklaşımı konu anlatımı bu yazıda detayları ile mevcuttur. Kpss konu anlatımı yapılandırmacı öğrenme kuramı konusuna geçelim.

Yapılandırmacı Öğrenme Nedir?

 • Yapılandırmacı öğrenme kuramı öğrencilere bir takım temel bilgi ve becerilerin kazandırılması gerektiğini inkar etmez fakat eğitimde öğrencilerin daha çok düşünmesi, anlaması ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını vurgular.
 • Yapılandırmacılık öğrencilerin bilgileri kendi kendilerine anlamlandırarak öğrenmelerini savunur.
 • Yapılandırmacı eğitimde öğrenme deneysel, sübjektif (öznel), bireysel ve sosyaldir.
 • Öğrendiğimiz pek çok şeyi önceki bilgilerimizden etkilenerek ve yapılandırarak oluşturduğumuzu savunur.
 • Kişisel farklılıkları göz önünde bulundurur.

Yapılandırmacı Yaklaşım İlkeleri

 • Yapılandırmacı yaklaşım ilkeleri, öğrendiğimiz şeyler çevremizden pasif bir şekilde edinilmez öğrenen kişinin kendisi tarafından zihninde aktif olarak yapılandırılır.
 • Bilginin temel işlevi, kişinin gerçekliği keşfetmesi değil kendi haricindeki dünyayı zihninde organize etmesidir.
 • Birey kendi öğrendiği şeyleri hem bireysel hem de çevrenin yoluyla yapılandırır.
 • Öğrenmede daha önceki bilgiler önemlidir çünkü yeni bilgiler onların vasıtasıyla yapılandırılır.
 • Öğretmeni bilge kişi yerine bilginin edinmesinde bir kılavuz olarak görür.

Yapılandırmacı Yaklaşımın Amaçları

Yapılandırmacı eğitim öğrenme sürecinde bilgiyi anlama, keşfetme, sorgulama, sonuçlarını ilişkilendirme, ilgi geliştirme, edinilen deneyimlerle bütünleştirme ve bilgiyi geçmiş yaşantıların üstüne inşa etme söz konusudur.

İlginizi Çekebilir!  Gagne Öğretim Durumları Modeli

Böyle bir sürecin etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için öğrencileri çok yönlü düşünmeye yöneltecek anlamlı ve gerçekçi problemlerin öğrenme sürecinde yer alması öğrencilerinde etkileşimli işbirliğine dayanan paylaşım ve uygulamalarda bulunmaları gerekmektedir.

Öğrencileri konuya ilgi uyandıran problem durumlarıyla karşılaştırmak yapılandırmacı eğitim temel amacıdır.

Bilişsel Yapılandırmacılık (Piaget)

 • Bilişsel kargaşa yani karışıklık durumları bilgiyi öğrenme için birer uyaran niteliğindedir.
 • Yeni öğrenilecek bilgi kişinin ön bilgileri ile tutarlı ise özümsenir, yeni bir bilişsel denge oluşturulur.
 • Yeni öğrenilen şey kişinin önceki yaşantısıyla uyuşmazsa dengesizlik durumu ortaya çıkar ve kişi denge durumuna ulaşmak için bilgilerini yeniden yapılandırarak yeni bir bilişsel denge durumuna ulaşır.

Sosyal Yapılandırmacılık (Vygotsky)

 • Öğrenmenin sadece bireyin bilişsel yaşantıları ile ilgili değil, dil gelişimi ve sosyal çevre ile ilgisini kurar.
 • Bilgi kişinin kendisi tarafından yapılandırılır. (Piaget ile ortak)
 • Bilgiyi yapılandırmada kişinin sosyal çevresinin (Yakınsak Gelişim Alanı) bilgiyi yapılandırmada rolü çok önemlidir. (Piaget’ten farklı)

Radikal Yapılandırmacılık (Glasersfeld)

 • Kişi kendi gerçekliğini ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırır.
 • Bir kişi öğrenirken bilgiyi başka yerlerden keşfetmediğini, bilginin kişi tarafından kendi içi dünyasında oluşturulduğunu savunur.
 • Kişi aktiftir, öğrenen kişiyi ihtiyaçları yönlendirir.

Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları

 • Yapılandırmacı öğrenme kuramı ortamlarında, ortam basit tarzda değil karmaşık bir yapıda olmalıdır.
 • Bireylerin kavramlarla ilgili daha önceki anlamları karmaşık bir yapıda sunulmalıdır.
 • Gerçek dünya problemleri ortamda olmalıdır.
 • Yapılandırmacı yaklaşım öğrenmenin sosyal yanını da vurgular. Öğrenme işbirliği içinde olmalıdır.
 • Yapılandırmacı öğrenme kuramı içerikleri sadece bir kaynaktan değil tüm canlı ve cansız kaynakların kullanılmasını ister.
 • Öğrencilerin içeriği kendilerinin oluşturması da sağlanmalıdır.

Geleneksel Yöntem – Yapılandırmacılık Karşılaştırılması

Geleneksel YöntemYapılandırmacılık
Temel bilgi ve beceriler öğretilir.Temel kavramlar öğretilir.
Parçadan bütüne giden bir yol vardır.Bütün-parça-bütün kısımlar ile öğrenme gerçekleşir.
Hazırlanmış bir plan uygulanır, plandan çıkılmaz.Kişinin ihtiyaçlarına göre şekillenen bir öğrenme vardır.
Kişileri boş kutu olarak görür ve doldurur.Öğrenci boş kutu değildir, kendi kendilerine öğrenen kişilerdir.
Öğretmen her şeyi bilir.Öğretmen de kişilerle beraber öğrenen bir bireydir.
Soruların cevabı bir tanedir ve kesindir.Sorular ve problemler farklı yönlerden sonuçlanabilir.
Değerlendirme en son yapılır, süreçten bağımsızdır.Değerlendirme de sürece dahildir. Ne öğrenildiğine değil nasıl öğrenildiğine bakar.
Geleneksel – Yapılandırmacı Karşılaştırılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Öğretim İlke Ve Yöntemleri
Beyin Temelli Öğrenme Kpss (Hebb)

beyin temelli öğrenmenin savunucusu "Hebb"dir....

Proje Tabanlı Öğrenme

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Temel...

Kapat
apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir