Öğretim İlke Ve Yöntemleri

Bütünleştirici Öğrenme Modeli (Yapılandırmacı)

Kpss Bütünleştirici Öğrenme Modeli

Bundan önceki yazımızda Basamaklı Öğretim Modeli konusunu incelemiştik. Diğer öğrenme kuramlarından farklı bir bakış açısı ortaya atan kpss bütünleştirici öğrenme modeli bir fen bilimleri müfredat geliştirme ve öğretimi yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır.

Bu öğrenme modeli kişilerin önceki yaşantılarından ve ön bilgilerinden yararlanarak yeni karşılaştıkları şeylere anlam verebileceklerini savunmaktadır. Ausubel’e göre kişiler işitme, koku, görme ve dokunma gibi duyu organları vasıtasıyla aktif bir şekilde aldıları bilgiyi yapılandırırlar veya bütünleştirirler. Bilginin öğrenciler tarafından eşyalar ve objeler üzerine yapılan aksiyonlar sonucunda içeriden yapılandırıldığını, dışarıdan bir şeyin hazır olarak kazandırılamayacağını Piaget’de ifade etmektedir.

Bütünleştirici öğrenme modeli, her öğrencideki bilgi birikiminin gelişmesi özel olarak herkesin kendi şartları içinde değerlendirilmelidir.

  • Bütünleştirici öğrenme modelinin savunucularından olan Osborn ve Wittrock (1983) kişinin herhangi bir anda sahip olduğu bilgilerin yeni bilgiye veya uyaranlara cevap vermede çok önemli olduğunu vurgularken bu görüşe dayanmaktadırlar.
  • Kişiler kendine özgü olarak bilgiyi kendi içinde yapılandırır. Bu süreç bireyi aktif kılan bir süreçtir.

“Bilginin öğretmenin kafasından öğrencinin kafasına hiç bir değişikliğe uğramadan geçme şansı çok azdır”

Bodner (1990)
  • Başka bir anlatımla öğrencilerin okulda kazandıkları bilgiler onların okula gelmeden sahip oldukları ön bilgilere ve okulun ortamının onlara sağladıklarına bağlıdır.
  • Bütünleştirici öğrenme modeline göre, anlama yeteneğinin gelişmesi uygun öğrenme deneyimlerinin sağlanması ile olur.

Bütünleştirici Öğrenme Modeli Aşamaları

1. Birinci aşama

Bütünleştirici öğrenme modeli yaklaşımının bu kısmında öncelikle öğrencilerin dikkatini toplayabilmek için bir ders tanıtımı yapılır. Ayrıca, öğrencilerin önceki bilgileri içerisindeki yanlış fikirler ortaya çıkarılır. Bu aşama kazandırılmak istenen dersin yapılacağı zamandan birkaç hafta önce sınıf tartışması veya yazılı testler vasıtasıyla yapılmalıdır. Bu yolla öğretmen dersi sınıftaki öğrencilerin düzeyine göre hazırlama fırsatı elde etmiş olur.

2 . Odaklama aşaması

Öğretilmesi istenen dersle ilgili deneyimler, bu aşamada kişilere kazandırılır.Değişik öğretim stratejilerin kullanılabildiği bu bölümde öğretmenin rolü, öğrencileri güdüleyici yaklaşımlar kullanma ve sorduğu sorularla onları düşünmeye sevk etmektir.

3. Mücadele aşaması

Bütünleştirici öğrenme modeli bu aşamasında öğrencilerin düşüncelerini sorguladığı, karşılaştırdığı ve bu düşünceleri değiştirdiği aşamadır. Bu bölümde verilmek istenen kazanımlar öğretmen tarafından değişik yöntemler kullanılarak verilir. Bu, öğrencilerin başarı seviyesi de dikkate alınarak uygulanır.

4. Uygulama Aşaması

Bütünleştirici öğrenme modeli bu aşamasında yeni kazanılan kavram veya bilginin başka durumlara öğrenciler tarafından aktarılması kısmıdır. Bu, problem çözme, konu hakkında kompozisyon yazma, günlük hayattaki olaylarla bağlantı kurma gibi faaliyetlerden oluşabilir. Bu bölümde, kişilere dersin başı ile sonu arasında kendi bilgi yapılarında meydana gelen değişiklikleri gözden geçirme fırsatı verilerek öğretmen tarafından sonlandırılır. Bu bölümün en önemli özelliği yeni kavramların pekiştirilmesini sağlamasıdır.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı