Psikolojide Temel Yaklaşımlar

Eğitim bilimleri kpss Gelişim Psikolojisi konularından olan Psikolojide Temel Yaklaşımlar. Psikolojide ortaya atılan yedi farklı yaklaşım, karşılaştığımız günlük sorunlarımızın çözümünde insanlığa büyük ölçüde yardımcı oldu. Bu yedi farklı yaklaşım, kendimizi ve içinde yaşadığımız dünyanın bizi nasıl etkilediğini anlamak için tüm farklı alanlardaki psikoloji ve bakış açılarıyla ilgilenmektedir. 

Psikologlar tüm hayatlarını bu iki şeyi bir dizi farklı şekilde anlamaya adamışlardır, bu yüzden psikoloji de farklı yaklaşımlar ortaya atılmıştır. Bu bakış açıları mükemmel değildir ve zaman zaman kesinlikle tek taraflı gözükmektedir, ancak bu teorileri geçersiz saymamaktadır. Bu görüşler, bireysel gerçeklerimize içgörü, perspektifler ve daha derin bir bakış sunarak dünya çapında birçok insanın hayatını iyileştirmiştir. Psikolojide temel yaklaşımlar yazısı, bu yaklaşımların her birinin özetleridir ve gerçekliği anlama girişimi hakkında ana fikir vardır. 

1960’lı yıllarda bu yaklaşımlar, bugün psikoloji olarak bildiğimiz şeylerin simgesi ve yapısı oldu ve uzun süre olmaya devam edecek. Aşağıda psikolojiye yönelik 7 yaklaşımı görebilirsiniz.

Psikoloji Nedir?

  • Psikoloji bilimi, insan hakkındaki düşünce, duygu ve davranışların bilimsel bir araştırma serüvenidir .  
  • Psikolojideki yedi temel yaklaşım olarak psikodinamik, davranışsal, bilişsel, biyolojik, hümanist , evrimler arası ve kültürler arası yaklaşımdır .  
  • Her yaklaşımın farklı bir bakış açısı vardır. Yaptıklarınızı neden yaptığınıza dair kendi görüşünü açıklar.

Psikoloji Yaklaşımları

1. Psikodinamik Yaklaşım

Psiko dinamik yaklaşım, Sigmund Freud’un çalışmalarından başladı. Bu, bilinçdışı zihnin rolünü, genç ve yaşlı farklı yaşam deneyimlerini ve insanların davranış biçimlerini açıklayan ilişkileri vurgulayan psikoloji ve insan davranışlarının görünümüdür. Bu yaklaşım aynı zamanda belirli bireylerin dünyayı nasıl gördüklerini ve düşünce biçimlerini nelerin değiştirmiş olabileceğini daha iyi anlamaya çalışarak insanların akıl hastalıklarını tedavi etmek için de kullanıldı. Freud‘un Çalışması, zihni farklı şeylerle uğraşmak için kullanılan üç farklı kategoriye koymasına izin verdi, bunlar id, Ego ve süperego. Bunlar psikanalizin psikoloji ile ilgili çok popüler bir yol haline gelmesine izin verdi, materyalini 1800’lerin sonunda yayınlamaya başladı.

İlginizi Çekebilir!  Psikolojinin Alt Dalları

2. Davranışçı Yaklaşım

Davranışsal psikoloji öğrenme sürecine ve öğrenme davranışına odaklanan bakış açısı sunmuştur. Bu Davranışçılık, insanların veya hayvanların çevreleri tarafından kontrol edildiği bir şekilde düşünülür. Bu, uyaran adı verilen Çevresel etkilerin davranışı özellikle nasıl etkilediğidir. Yaklaşım, bir şeyleri öğrenme şeklimiz ve özellikle bu bilgiyi nasıl sakladığımızla ilgilenmiştir. Bu bilgi, tedaviler ve terapi gibi şeylerle, en önemlisi akıl sağlığı olan bir dizi farklı şeye uygulamamızı sağlar.

3. Bilişsel Yaklaşım

1960’larda bilişsel psikoloji olarak bilinen yeni bir bakış açısı ortaya çıkmaya başladı. Bu psikoloji alanı hafıza, düşünme, problem çözme, dil ve karar verme gibi zihinsel süreçlere odaklanır. Jean Piaget ve Albert Bandura gibi psikologlar tarafından çıkarılan bu bakış açısı son yıllarda muazzam bir şekilde popülerlik kazandı. Kpss psikoloji yaklaşımlarında çıkmaktadır.

Bilişsel psikologlar genellikle bilginin nasıl elde edildiğini, işlendiğini, saklandığını ve kullanıldığını kavramsallaştırmak için insan zihnini bir bilgisayarla karşılaştıran bir bilgi işleme modeli kullanırlar.

4. Biyolojik Yaklaşım

Psikolojinin temel yaklaşımları Biyolojik yaklaşım, Bu psikoloji çalışması genetiğe ve genlerimizin bir ürünü olduğumuza ve başka hiçbir şeye odaklanmıyor. Bu yaklaşım, düşüncelerimizi, davranışlarımızı ve davranışlarımızı incelerken psikolojiye biyolojik lensler aracılığıyla bakar. Bu yaklaşım bilim tarafından desteklenmektedir ve iddiaları destekleyecek çok sayıda kanıt içermektedir ve bu da onu psikoloji açısından güçlü bir bakış açısı haline getirmektedir. 

Bu yaklaşım, kalıtımın önemi ve beyin, sinir sistemi ve bağışıklık sistemi gibi şeylerin davranışınızı olumsuz yönde etkileyebilecek şeylerden nasıl bahsedildiğinden bahseder. Teknoloji genişledikçe, bu yaklaşımı yalnızca psikolojik çalışma alanında çok etkili olan daha güçlü kanıtlarla destekleyen anatomimize daha derinlemesine bakmamızı sağladı.

5. Kültürler Arası Yaklaşım

Kültürlerarası yaklaşım, insanların içinde yaşadığı farklı kültürleri inceler ve bu ortamların bireylerin davranışlarını ve karar verme süreçlerini nasıl etkileyebileceğini inceler. Bu yaklaşım yenidir ve diğer 6 psikolojiye yaklaştığı sürece ortada değildir, ancak yine de insan davranışını daha iyi anlamada büyük bir rol oynamaktadır ve çok önemlidir.

İlginizi Çekebilir!  Psikolojinin Alt Dalları

Psikolojide kültürel farklılıkların ve bunların davranışlarını nasıl etkilediğinin birçok örneği olmuştur, ayrıca diğer kültürlerin içinde kültürleriniz vardır. Örneğin Amerikan kültürü var, ancak bir eritme potası olduğumuz için Amerikan kültürü içindeki farklı insan türleri arasında daha küçük kültürlere sahibiz ve davranışlarımızda ve günlük karar vermemizde büyük rol oynuyor.

6. Evrimsel Yaklaşım

Evrimsel psikoloji, evrimin fizyolojik süreçleri nasıl açıkladığı üzerine odaklanmaktadır. Psikologlar ve araştırmacılar, doğal seleksiyon da dahil olmak üzere evrimin temel prensiplerini alırlar ve psikolojik olaylara uygularlar. Bu bakış açısı, bu zihinsel süreçlerin evrimsel bir amaca hizmet ettikleri için var olduğunu gösterir – hayatta kalma ve üremeye yardımcı olurlar. Psikolojide temel yaklaşımlar içerisindedir.

7. İnsancıl Yaklaşım

Bu yaklaşım, bireye bütün bir kişi olarak bakan psikolojinin perspektifidir. Psikolojinin Davranışsal ve psikanaliz bölümlerinin aksine ortaya çıkmaya başladı. Bu yaklaşım 1950’lerde ortaya çıktı ve bireylerin davranışlarına gözlem yoluyla ve belirli bir kişinin hayatı nasıl gördüğüne bakmaya karar verdi. Bu yaklaşım, psikoloji dünyasındaki birçok farklı alanı genişletti ve psikologlara hastaları nasıl tedavi edecekleri ve onlarla nasıl başa çıkacakları hakkında birçok yeni fikir verdi. Psikolojide temel yaklaşımlar içerisinde bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir