Psikolojinin alt dalları

Psikolojinin Alt Dalları

Psikolojinin güzide bir alt alanı olan gelişim psikolojisine bakıyoruz. Gelişim Psikolojisi döllenmeden başlayarak ölüme kadar insanda meydana gelen değişimi ve gelişmeleri inceler. Psikolojinin alt dalları ise çok çeşitlidir ve hepsinin amacı farklıdır.

Psikolojide-Yaklasimlar

Balık Kılçığı Tekniği (Ishikawa Diyagramı)

Kpss öyt Ishikawa diyagramında aslında neden-sonuç şeması da diyebiliriz. Bir sorunu çözmek için yol haritası görevi görür. Balık kılçığı diyagramında asıl amaç, ayrıntılı bir şekilde neden-sonuç ilişkisi ortaya koymaktır. Kpss konusu aşağıda anlatılmıştır. Ishikawa Diyagramı veya balık kılçığı tekniği, bir problem durumu için birçok olası…

Vee Diyagramı Nedir?

1977 senesinde, Gowin’in yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, bilgilerin yapı taşlarını ve bilgi oluşturma serüvenini anlamakta bireylere yardımcı olan kullanışlı bir diyagram ortaya atmıştır.

bütünleştirici öğrenme modeli
basamaklı öğretim modeli
5E-MODELİ KPSS

5E Modeli

5-E modeli ingilizce olarak Elaborete, Engage, Explore, Explain ve Evaluate kavramlarının kodlanması olduğu için 5-E olarak yazılır. 5-E modeli genel olarak yapılandırmacılık yaklaşımını temel alan bir modeldir.

bütünleştirici öğrenme modeli