Asya Hun Devleti (Büyük Hun)

Önceki konumuzda İslamiyet öncesi Türk devletlerinden İskitler (Sakalar) topluluğunu anlatmıştık. Bu yazımızda ise yine islamiyet öncesi Türk devletlerinden Asya Hun Devleti’ni anlatacağız. Asya Hun Devleti diğer adı Büyük Hun Devleti’dir. Asya Hun Devleti Özellikleri Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta devlettir….

İlk Türk Devletleri

Türklerin, Orta Asya’da göçebe olarak yaşadıkları M.Ö. 3000 yıllarına dayanan uzun bir geçmişi vardır. Türkler hakkında ilk bilgiler M.Ö 2000 yıllarında Çin kaynaklarında geçmektedir.