Heykellerin Tarihçesi

Heykel, çeşitli malzemelerden sanatsal bir bakış açısıyla yapılmış 3 boyutlu eserlere denir. Heykel yapan kişilere heykeltıraş denir. Heykeltraş şeklinde yazımı yanlıştır, doğru yazımı “heykeltıraş”dır.