İlk Türk Devletleri

Türklerin, Orta Asya’da göçebe olarak yaşadıkları M.Ö. 3000 yıllarına dayanan uzun bir geçmişi vardır. Türkler hakkında ilk bilgiler M.Ö 2000 yıllarında Çin kaynaklarında geçmektedir. O yıllardan Türklerin ekonomisi genel olarak çobanlık ve hayvancılıktır. İlk Türk devletlerinde Özellikle koyun ve at temel geçim kaynağıdır. Türk sosyal hayatı ve Türk Kültürü çok köklü bir geçmişe dayanmakla birlikte 9. yüzyılda Araplar ile kurulan iletişim İslam dininin yayılmasını da beraberinde getirdi. Türkler özellikle M.S 10. yüzyılda büyük gruplar halinde Müslüman olmaya başladılar. İslamiyetten önceki ilk Türk devletleri dinler ise Totemizm, Şamanizm ve Gök Tanrı inancıydı.

İlk Türk Tarihi ve İslamiyetten Önceki Türk Devletleri

Tarih boyunca 16 tane Türk devleti kurulmuştur. Bu Devletlerin yöneticilerine genellikle Tarkan, Tanhu, Kagan (Kaan), Han (Han), Yangu, Bey, Şah, Sultan gibi isimle verildi. İlk Türk devletlerinde ailedeki tüm erkek üyelerin yönetici olmaya hakkı vardı. İlk Türk devletleri başkent şehirlerini “Ordu” olarak adlandırılırdı.

Türklerin Ana Yurdu

 • Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır ve bozkırlarda yaşamışlardır.
 • İlk Türkler hayvancılık ile ilgilenirdi.
 • Göçebe yaşam biçimini benimsemişlerdir.

Göç etmek ile göçebe yaşam aynı şey değildir. Göçebe yaşam nedir? Göçebe yaşam sürekli aynı coğrafya üzerinde sürekli yer değiştirmektir. Göç etmek ise bir yerden başka bir yere gitmektir.

Türklerin Orta Asya’da ve bozkırlarda yaşamaları onların ekonomik hayatını etkilemiştir. Göçebe yaşam ve bozkırlardan dolayı hayvancılıkla uğraşmışlardır.

İlginizi Çekebilir!  Avrupa Hun Devleti KPSS

Örnek Soru:

Aşağıdakilerden hangileri ilk Türk devletleri düşünüldüğünde tarım yapıldığına kesin bir kanıt olabilir?

I. Orak – saban

II. Sulama kanalları

III. Değirmen taşları

IV. Tohumluk buğday tanesi

V. Tahıl saklama kapları

Cevap: I, II, ve IV.

Türk Kültür Çevreleri

ANAV: En eski

KELTEMİNAR: Avcılık, toplayıcılık

AFENESYOVA: Türklere ait en eski

KARASUK: Demir

TAGAR: Günümüze en yakın kültür çevresidir.

Orta Asya Türk Göçleri Nedenleri

 • İklimin değişmesi ve kuraklıktan dolayı tarım yapılamaması.
 • Türk nüfusunun çok artması.
 • Hayvanlar için otlakların yetersiz kalması.
 • Salgın hayvan hastalıklarının çıkması.
 • Türk boyları arasındaki mücadele.
 • Çin ve Moğallar tarafından yapılan dış baskılar.
 • Cihan hakimiyeti (İslamiye öncesinde cihat olmaz. Dikkat) ve bağımsız yaşama anlayışı.

Türk Göçlerinin Sonuçları

 • Göçler sayesinde değişik coğrafyalarda Türk devletleri kuruldu.
 • Bozkır kültürü farklı yerlere dağıldı.
 • Türk tarihini tek bir coğrafyada incelemek zorlaştır.
 • Türk dili ve dini yapısı değişti.

Orta Asya Türk Göçlerini Kolaylaştıran Etkenler

 • Türklerin atı evcilleştirmiş olması.
 • Tekerleğin kullanılması.
 • Cihan hakimiyeti düşüncesi.

İlk Türk Devletleri Göçebe Yaşamın Hayata Etkileri

 • Yerleşik bir yaşam yok
 • Hapis cezası süreleri kısadır
 • Türk yazılı kültürü gelişmemiştir
 • Dokumacılık gelişmiştir.
 • Hayvan ürünlerinin ticareti gelişmiştir.
 • Ordu millet anlayışı hakim olmuştur.
 • Hafif silahlar ve hafif ordu birlikleri kullanılmıştır.
 • Türklerde göç sayesinde sosyal sınıf ayrımı yoktur.

İslamiyet Öncesi İlk Türk Devletleri

İlk türklerin milattan önce 2500 ve milattan önce 1700 yılları arasında Afanasiyevo kültürü ile tarih sahnesine çıkan ve milattan önce 1700 ile milattan önce 1200 yıllarında Andronovo kültürü ile varlığına devam eder. İslamiyetten önceki Türk devletleri savaşçı ve göçebe kültüre sahiptirler. Aşağıdaki başlıklara tıklayarak Kpss Tarih İslamiyet Öncesi İlk Türk Devletlerine ulaşabilirsiniz.

1. İskitler (Sakalar)

2. Asya Hun Devleti (Büyük Hun)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir