Avrupa Hun Devleti KPSS

Tarih kategorimizde geçen yazımızda “İskitler kpss konu anlatımı” vardı. Bu yazımızda ise Avrupa Hun Devleti’nden bahsedeceğiz. Kavimler göçünün başlamasını sağlayan Batı Hunları tarafından kurulmuştur. İlk hükümdarları Balamir’dir. En önemli hükümdarları ise “Tanrının Kırbacı” olarak bilinen Atilla’dır. Avrupa Hun Devleti denilince akla Atilla gelmelidir.

Anadolu coğrafyasına ilk Türk seferleri Avrupa Hunları tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Avrupa Hun Devleti Özet

Uldız Dönemi

Avrupa Hun Devleti kpss konusunda ilk hükümdarı Balamir’den sonra devletin başına geçen Uldız, Roma İmparatorluğuna karşı zeki bir siyaset yapmıştır. Hunlara düşman olan milletler Germen Kavimleri ile savaştığından dolayı, Batı Roma İmparatorluğu ile ilişkileri sıkı tutmuş ve Doğu Roma’yı yani Bizans devletini ise baskı altına almaya çalışmıştır.

Atilla Dönemi

Attila ilk başa geçtiği zamanlarda Uldız’ın siyasetini uygulamış ve Bizans’ı baskı altına almak için Balkan seferleri düzenlemiştir. Bizans’ı Margus ve Anatolyus antlaşmaları ile ağır bir yenilgiye uğratmış ve vergiye bağlamıştır. Bizans’ı vergiye bağlayan Atilla daha sonra Batı Roma üzerinde baskı kurmak için siyaset yapmıştır. Avrupa hun devleti kpss konu anlatımı devam ediyor.

Atilla’nın Batı Roma Seferleri

1)- Galya Seferi:

Batı Roma Devleti ile Katalon savaşını yaptı. Bu savaştan kesin bir sonuç çıkmamıştır.(451)

2)- İtalya Seferi:

Bir yıl sonra 452′de Attila ikinci seferini düzenledi. Bu defa Roma ordusu Attila’nın karşısına çıkmak istememiştir. Romalılar Attila ile anlaşmak için Papa’yı elçi olarak gönderdiler ve Papayla görüşen Attila Roma’ya savaş açmaktan vazgeçerek geri döndü.

Attila’nın vefat etmesinden sonra Avrupa Hun Devleti gücünü koruyamayarak dağıldı ve son buldu.

Diğer İlk Türk Devletleri için ilgili yazıya bakabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir!  Asya Hun Devleti (Büyük Hun)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Tarih
Asya Hun Devleti (Büyük Hun)

Önceki konumuzda İslamiyet öncesi Türk...

İskitler (Sakalar)

Türk devletlerinden olan İskitler (Sakalar)'in...

Kapat
apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir apk indir